Menu

Nieuwe QA & HSE manager over kwaliteit

Even voorstellen | QA & HSE manager, Remco Oudshoorn

Na ruim 30 jaar geeft QA & HSE manager Corno Groeneweg het kwaliteitsstokje over aan Remco Oudshoorn. Graag stellen wij Remco aan u voor.

Mogelijkheden die besparingen opleveren

Remco Oudshoorn: Eigenlijk ben ik altijd bezig hoe en welke besparingen ik voor interne en externe klanten kan realiseren en hoe daarbij kwaliteit en veiligheid behouden blijft, of zelfs verbeterd kan worden.

Om de kwaliteit van producten en van processen professioneel te waarborgen en verder te optimaliseren ga ik mij binnen HSV-TMP o.a. bezighouden met kwaliteitsmetingen, KAM-processen, het begeleiden van de kwaliteitsaudits en het nieuwe ERP-systeem.

Vroeg in het proces kwaliteits- en veiligheidseisen afstemmen

Als QA & HSE manager komt u mij in een vroeg stadium van het engineering en redesign proces tegen. Om samen met u en betrokken afdelingen de kwaliteits-  en veiligheidseisen van de te ontwerpen producten, vormdelen en behuizingen vast te leggen en de gewenste parameters af te stemmen. Mijn technische knowhow en ervaring zijn hierbij van meerwaarde en dat levert een aantal voordelen op.

Enkele voordelen

Zo kan er beter en professioneler worden ingespeeld op specifieke eisen en wensen en daarmee de uiteindelijke uitvoering van een product.

Het wordt eenvoudiger om kwaliteitsmetingen en -controles uit te voeren, tijdens bijvoorbeeld de FOT (first out of tool) en later in het productie- en/of assemblageproces. Eventuele afwijkingen kunnen sneller gesignaleerd en bijgestuurd worden.

Dit draagt bij aan de realisatie van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten die voldoen aan vooraf afgestemde kwaliteits-, veiligheidseisen en technische specificaties. Daarnaast worden o.a. nazorgtrajecten vereenvoudigd en klanttevredenheid verhoogd.

Over Remco

Remco heeft aantoonbare ervaring in de ontwikkeling van klant specifieke productoplossingen binnen uiteenlopende branches, waaronder automotive en machine- en apparatenbouw. Als werktuigbouwkundig ingenieur, met een Bachelor of Engineering (B.E.), heeft hij o.a. voertuigen voor defensie maar ook deegverwerkingsmachines ontwikkeld.

Dankzegging Corno Groeneweg

Wij bedanken Corno Groeneweg hartelijk voor zijn tomeloze ingezet. Daarbij is hij het leveren van hoogwaardige kwaliteit nooit uit het oog verloren. Zowel voor de grote en complexe kunststofproducten, -behuizingen en vormdelen die wij voor onze relaties ontwikkelen, produceren en assembleren alsook het verder professionaliseren van onze organisatie en haar processen. Vanaf begin januari 2021 neemt Remco alle taken over en gaat Corno emigreren.

Neem contact op met HSV TMP

Wij denken op alle fronten met u mee

Neem contact op